0%
คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

แบบสอบถามความต้องการ วารสารน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค

              ปัจจุบันหลายองค์กรได้ยกเลิกการผลิตวารสารในรูปแบบกระดาษ โดยเปลี่ยนเป็น Online เนื่องจากใช้งบประมาณสูง ประกอบกับรูปแบบการใช้ชีวิตดิจิทัลของผู้คน การนี้ กปภ. จึงขอสำรวจความเห็นของผู้อ่าน วารสารน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  โดยเลือกคำตอบที่ท่านต้องการ
มีคำถาม 9 ในแบบสำรวจนี้